SGLT2-inhibitori mogu dijabetičarima smanjiti rizik od hospitalizacije zbog zatajivanja srca


SGLT2-inhibitori mogu dijabetičarima smanjiti rizik od hospitalizacije zbog zatajivanja srca

Za pacijente s dijabetesom tipa 2, sa ili bez kardiovaskularne bolesti, upotreba inhibitora suprijenosnika natrija i glukoze 2 (SGLT2) u usporedbi s agonistima GLP-1 receptora, povezana je sa smanjenim rizikom od hospitalizacije zbog zatajivanja srca, ukazuje nova studija.

Jednako tako, pokazalo se da je za bolesnike s dijabetesom tipa 2 i kardiovaskularnom bolesti početak terapije SGLT2 inhibitorom u odnosu na terapiju agonistom GLP-1 receptora povezan s nešto manjim rizikom od srčanog udara (infarkta miokarda) ili moždanog udara. Za bolesnike bez kardiovaskularne bolesti, rizik je bio sličan.

Izvor:
Annals of Internal Medicine