Shizofrenija izravno povezana s dijabetesom


Shizofrenija izravno povezana s dijabetesom

Izgleda da postoji izravna veza između shizofrenije i razvoja dijabetesa, čak i kad nema poznatih čimbenika rizika za dijabetes, ukazuje nova studija. Naime, britanski znanstvenici s King's College London, otkrili su da je razina glukoze u plazmi povećana u pacijenata s prvom epizodom psihoze.

Osim toga, pokazalo se da je na početku bolesti tolerancija glukoze smanjena, povišena je razina inzulina u plazmi, te povećana otpornost na inzulin.

Jednako tako, pokazalo se da oboljeli od shizofrenije umiru 15 do 30 godina ranije od opće populacije te da je u njih učestalost dijabetesa tip 2 tri puta veća.

Trenutno je nejasno je li shizofrenija sama po sebi predstavlja rizik za poremećenu regulaciju glukoze u odsustvu učinka kronične bolesti i dugotrajnog liječenja.

Izvor:
JAMA Psychiatry