Shizofrenija povezana s većim rizikom od teškog COVID-19


Shizofrenija povezana s većim rizikom od teškog COVID-19

Pojedinci sa shizofrenijom izloženi su povećanom riziku od morbiditeta i mortaliteta od COVID-19 u odnosu na osobe bez shizofrenije, ukazuju rezultati nove studije u kojoj je sudjelovalo 51.078 ispitanika.

Naime, pokazalo se da je manje vjerojatno da će osobe sa shizofrenijom biti pozitivne na COVID-19; međutim, dvostruko je veća vjerojatnost da će biti hospitalizirani zbog COVID-19. Također, treba spomenuti da su pacijenti sa shizofrenijom imali tri puta veću vjerojatnost da će umrijeti od COVID-19.

Prema mišljenju stručnjaka, trebalo bi uložiti dodatne napore kako bi se umanjio učinak pandemije na ovu ranjivu populaciju.

Izvor:
Schizophrenia Bulletin