Srčana bolest, depresija i stres mogu biti smrtonosna kombinacija


Srčana bolest, depresija i stres mogu biti smrtonosna kombinacija

Istraživanje u kojem je sudjelovalo gotovo 4.500 srčanih bolesnika pokazalo je da kombinacija jakog stresa i depresije može biti osobito štetna za srčane bolesnike.

Naime, pokazalo se da srčani bolesnici koji su izloženi jakom stresu i depresiji imaju 48 posto veći rizik da će imati drugi srčani udar ili umrijeti u periodu od 2,5 godine.

Smatra se da kognitivno bihevioralna terapija i tjelovježba mogu smanjiti rizik od smrti ili drugog srčanog udara.

Zanimljivo da stres sam po sebi, ili sama depresija, ne povećavaju rizik od drugog srčanog udara ili smrti.

Izvor:
Circulation