Svaki treći Amerikanac umire od srčane bolesti


Svaki treći Amerikanac umire od srčane bolesti

Trećina smrtnih slučajeva u SAD-u uzrokovana je srčanom bolesti, moždanim udarom i drugim bolestima povezanim sa srcem. Inače, srčana bolest i moždani udar su vodeći uzroci smrti u svijetu.

Naime, u 2013. godini je 801.000 Amerikanaca preminula od kardiovaskularne bolesti. Oko 370.000 smrtnih slučajeva uzrokovano je koronarnom srčanom bolesti, a njih 129.000 moždanim udarom.

Što se pak tiče čimbenika rizika za srčanu bolest i moždani udar, usprkos 30 postotnom padu broja pušača, i dalje oko 19 posto muškaraca i 15 posto žena puše. Također, ne treba smetnuti s uma da jedna trećina odraslih osoba nije tjelesno aktivana izvan posla.

Naravno, ne treba zaboraviti da oko 160 milijuna Amerikanaca ima prekomjernu tjelesnu težinu ili je pretila, te da gotovo polovica Amerikanaca ima povišeni kolesterol, a jedna trećina njih ima povišeni krvni tlak. Dijagnosticirani dijabetes ima 9 posto Amerikanaca, a njih 35 posto ima predijabetes.

Izvor:
American Heart Association PR