Svjetski dan brige za mentalno zdravlje


Svjetski dan brige za mentalno zdravlje

Na inicijativu Svjetskog psihijatrijskog društva danas se obilježava "Svjetski dan brige za mentalno zdravlje" (World Mind Matters Day), te početak globalne kampanje s glavnim ciljem postizanja jednake razine psihijatrijske zdravstvene zaštite. 

Kampanjom se želi postići JEDNAK PRISTUP u skrbi za mentalno zdravlje, a u prvi plan stavljeni su sljedeći prioriteti:

  • jednakost u financiranju, sredstvima, rezultatima i istraživanjima,
  • dostupnost učinkovitih intervencija,
  • integracija tjelesnog i duševnog zdravlja,
  • smanjenje diskriminacije i stigmatizacije,
  • dostojanstvo i jednakost za sve,
  • obrazovanje javnosti i dionika,
  • suradnju s bolesnicima i osobama koje skrbe za oboljele,
  • umrežavanje s različitim organizacijama i drugim medicinskim specijalnostima.

Misija Svjetskog psihijatrijskog društva je poticanje napretka u psihijatriji i zaštite mentalnog zdravlja diljem svijeta, a Hrvatsko psihijatrijsko društvo tu misiju provodi na razini naše države.

Predsjednik Hrvatskog psihijatrijskog društva, prof. dr. sc. Vlado Jukić, je povodom "Svjetskog dana brige za mentalno zdravlje" istaknuo da je  stanje mentalnog zdravlja u Hrvatskoj opterećeno nizom teškoća pri čemu se posebno ističe povećanje broja osoba starije životne dobi oboljelih od demencije, naslijeđe rata s posljedičnim velikim brojem oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) te nepovoljno djelovanje dugotrajne ekonomske krize.

Inače, u cilju poboljšanja prava i zaštite osoba s duševnim smetnjama u RH, od 1. siječnja 2015. na snazi je novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, a koji naglašava važnost jednake zaštite zdravlja osoba s duševnim smetnjama u odnosu na somatske bolesnike.

Cilj ove globalne inicijative je podizanje svijesti o osam programskih prioriteta za psihijatre, liječnike obiteljske medicine, bolesnike, njihove skrbnike i tijela vlasti.

Svjetsko psihijatrijsko društvo (WPA)  objavilo je  povodom početka kampanje i obilježavanja Svjetskog dana brige za mentalno zdravlje, dva dokumenta:

  1. Izjavu o društvenoj pravednosti u skrbi za osobe s duševnim smetnjama, kao pomoć ključnim međunarodnim i lokalnim društvima te pružateljima zdravstvene zaštite osobama s duševnim smetnjama u prepoznavanju diskriminacije i socijalne isključivosti s kojom se susreću osobe s duševnim smetnjama. U ovoj izjavi, između ostalog, stoji da  duševne bolesti zahtijevaju angažan bez odlaganja, a oboljelima treba pružiti više društvene pravednosti.
  2. Rezultate "Radne skupine Svjetskog psihijatrijskog društva o duševnom zdravlju migranata, izbjeglica i tražitelja azila" sa smjernicama kako u programe diplomskih studija uključiti sadržaje iz kulturalne psihijatrije i psihoterapije. U njemu su i preporuke za pružatelje zdravstvene zaštite, pripadnike tijela javnih vlasti kao i za stručnjake za duševno zdravlje, kako bi se pokrile različite potrebe koje imaju njihovi pacijenti.

Postizanje jednakosti  i socijalne pravde za osobe s duševnim smetnjama treba biti primarni cilj za sve psihijatre. Svjetsko psihijatrijsko društvo i Hrvatsko psihijatrijsko društvo nadaju se da će inicijative poput ove iz godine u godinu pridonijeti postizanju jednakog pristupa osobama oboljelim od psihičkih poremećaja.

Također, svakako treba spomenuti da se u Hrvatskoj se od 2012. godine 6. lipnja obilježava "Dan prava osoba s duševnim smetnjama".

Svjetsko psihijatrijsko društvo čini 135 društava iz 117 zemalja i predstavlja preko 200.000 psihijatara. 

Izvor:
HPD