Terapija antioksidansom kod akutnog ishemijskog moždanog udara može odgoditi početak demencije


Terapija antioksidansom kod akutnog ishemijskog moždanog udara može odgoditi početak demencije

Poznato je da ishemijski moždani udar može udvostručiti rizik od demencije te da svakim satom odgode terapije, mozak gubi onoliko neurona koliko i u 3,6 godina normalnog starenja. Jednako tako, zna se da nakon ishemijskog moždanog udara dolazi do kontinuiranog povećanja oksidativnog stresa.

Rezultati nove studije pokazali su da je primjena antioksidansa edaravona u roku od 48 sati nakon endovaskularne revaskularizacije kod akutnog ishemijskog moždanog udara povezana s većom funkcionalnom neovisnošću pri otpuštanju iz bolnice, manjom smrtnošću tijekom hospitalizacije te smanjenjem intrakranijalnog krvarenja nakon prijema u bolnicu.

S obzirom na implikaciju oksidativnog stresa u genezi patologije Alzheimerove demencije, pretpostavlja se da se sa starenjem, u prisutnosti dobro utvrđenih čimbenika vaskularnog rizika, a možda i s genetskim doprinosom, patologija Alzheimerove demencije razvija sporo, bez klinički vidljivih oštećenja kognitivnih sposobnosti. Međutim, nakon moždanog udara dolazi do naglog povećanja oksidativnog stresa što ubrzava patogenezu demencije i dovodi do klinički očiglednog oštećenja kognitivnih funkcija.

Izvor:
CNS & Neurological Disorders - Drug Targets