Tjelesna težina povezana s rizikom od komplikacija tijekom i nakon histerektomije


Tjelesna težina povezana s rizikom od komplikacija tijekom i nakon histerektomije

Istraživanje provedeno u Danskoj na 20.353 žene koje su imale histerektomiju (uklanjanje maternice) pokazalo je da u usporedbi s ženama normalne tjelesne težine, pretile žene imaju veću vjerojatnost da krvare i dobiju infekciju tijekom i nakon histerektomije.

Naime pokazalo se da žene s indeksom tjelesne mase (ITM) 30 ili više imaju tri puta veću vjerojatnost da imaju teško krvarenje tijekom operacije od žena normalne tjelesne težine (ITM od 20 do 25).

Isto tako pretile žene imale su i povišeni rizik za sve vrste komplikacija krvarenja kao što su krvarenje, bilo tijekom ili nakon operacije, ili hematom. Dok je rizik od infekcije kod pretilih žena bio viši za jednu polovinu.

No pokazalo se da je povećani rizik od krvarenja kod pretilih žena bio u vezi i s vrstom kirurškog zahvata. Naime rizik od komplikacija zbog pretilosti bio je izražen kod žena koje su imale abdominalnu histerektomiju. Dok kod vaginalne ili laparoskopske histerektomije tog rizika nije bilo.

Zanimljivo je i da su i žene sa sniženom tjelesnom težinom (ITM ispod 20) koje su imale abdominalnu ili laparoskopsku histerektomiju češće od žena s normalnom tjelenom težinom imale komplikacije poput krvarenja i infekcija.

Ovi rezultati ukazuju da, kad god je to moguće, pretile žene bi trebale biti podvrgnute vaginalnoj ili laparoskopskoj histerektomiji, dok žene sa sniženom tjelesnom težinom vaginalnoj histerektomiji, kako bi se izbjegle moguće komplikacije.

Histerektomija, sama po sebi, siguran je postupak, no određeni kirurški zahvati mogu biti povezani s rizicima koji se ne mogu odmah uočiti.

Histerektomija, trajno uklanjanje maternice, izvodi se zbog raznih razloga, poput mioma ili endometrioze ili kronične boli u zdjelici ili raka maternice.

Izvor:
Human Reproduction