U usporedbi s muškarcima, žene izložene većem riziku od zatajivanja srca


U usporedbi s muškarcima, žene izložene većem riziku od zatajivanja srca

Žene imaju 20 posto veći rizik od razvoja zatajivanja srca ili umiranja unutar pet godina nakon prvog težeg srčanog udara u odnosu na muškarce, ukazuje nova studija.

No, treba spomenuti da su žene u trenutku srčanog udara u prosjeku bile starije od muškaraca za više od 10 godina (72. godina vs 61. godina).

Jednako tako, žene su također imale složeniju povijest bolesti u vrijeme srčanog udara, uključujući visoki krvni tlak (hipertenziju), dijabetes, fibrilaciju atrija i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB), čimbenike rizika koji mogu pridonijeti zatajivanju srca. 

Bez obzira na to jesu li njihovi srčani udari bili ozbiljni ili manje teški, manje žena je dobivalo lijekove poput beta blokatora ili lijekova za snižavanje razine kolesterola. Žene su imale i nešto niže stope postupaka revaskularizacije radi obnavljanja protoka krvi, poput kirurške angioplastike.

Smatra se da snižavanje povišene razine kolesterola, kontrola visokog krvnog tlaka, tjelovježba, zdrava prehrana i prestanak pušenja mogu pomoći u smanjivanju rizika od razvoja zatajivanja srca.

Izvor:
Circulation