Uvršteni novi lijekovi na liste lijekova HZZO-a


Uvršteni novi lijekovi na liste lijekova HZZO-a

Na 36. redovnoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na Osnovnu listu lijekova uvršteno je 5 novih lijekova: emicizumab za kućno liječenje hemofilije A, kombinacija biktegravir+emtricitabin+tenofovir alafenamid te dolutegravir+rilpivirin za liječenje oboljelih od HIV infekcija, atezolizumab za liječenje metastatskog urotelnog karcinoma i midostaurin za liječenje akutne mijeloične leukemije

Na Dopunsku listu lijekova su stavljena 4 nova lijeka za liječenje šećerne bolesti: ertugliflozin, kombinacija ertugliflozin+metformin, kombinacija ertugliflozin+sitagliptin i kombinacija inzulin degludek+liraglutid.

Dodatno su na liste lijekova stavljene nove  generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova u listi lijekova (na Osnovnu listu lijekova 10 lijekova u 19 pakiranja, a na Dopunsku listu 4 lijeka u 7 pakiranja).

Uz postojeće lijekove na listi proširene su indikacije za njihovu primjenu, pa se tako lijek obintuzumab može primjenjivati za prvu liniju liječenja folikularnog limfoma, pembrolizumab i nivolumab za liječenje metastatskog urotelnog karcinoma, tofacitinib za liječenje ulceroznog kolitisa, denosumab za prevenciju koštanih događaja multiplog mijeloma, neki oblici imunoglobulina za Guillian-Barre-ov sindrom i kroničnu upalnu demijelinizirajuću neuropatiju, a pojedini oblici lenalidomida za liječenje mijelodisplastičnog sindroma. 

Stavljanjem novih lijekova na listu i proširenjem indikacija uz postojeće lijekove u listi proširuje se spektar lijekova koji osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja. 

Inzulinske pumpe nabavljat će KBC Zagreb

HZZO će sklopiti sporazum s Kliničkim bolničkim centrom Zagreb o prijenosu ovlasti za provedbu otvorenog postupka javne nabave inzulinskih pumpi

Ugovorne bolničke zdravstvene ustanove samostalno u okviru vlastitih sredstava nabavljaju inzulinske pumpe, a ovim načinom, kao i prethodnih godina, HZZO osigurava dodatna financijska sredstva za nabavu inzulinskih pumpi, sve s ciljem unapređenja kvalitete opskrbe osiguranih osoba oboljelih od šećerne bolesti, suvremenim tehnologijama u terapiji i praćenju bolesti.

Izvor:
HZZO