Visoki krvni tlak povezan s višom kardiovaskularnom smrtnošću u oboljelih od dijabetesa


Visoki krvni tlak povezan s višom kardiovaskularnom smrtnošću u oboljelih od dijabetesa

Klinički sistolički krvni tlak ≥130 mm Hg ili dijastolički krvni tlak ≥90 mm Hg povezani su s većim rizikom od smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti (KVB) kod oboljelih od dijabetesa tip 2, ukazuje nova studija.

Jednako tako, pokazalo se da je dijastolički tlak <70 mm Hg bio povezan sa značajno većim rizikom od KVB mortaliteta u svih bolesnika s dijabetesom tipa 2.

Smatra se da ova analiza naglašava potrebu za kontrolom povišenog sistoličkog krvnog tlaka na manje od 130 mm Hg kod pacijenata s dijabetesom, te pažljivo praćenje rizika ako dijastolički krvni tlak postane prenizak.

Dijabetes tipa 2 velika je javnozdravstvena briga i predstavlja ogroman socioekonomski teret u cijelom svijetu. Visoki krvni tlak (hipertenzija) vodeći je faktor rizika koji se može pripisati smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti (KVB) (uključujući bolest koronarnih arterija, infarkt miokarda [MI], kongestivno zatajenje srca [HF], moždani udar i perifernu vaskularnu bolest) u bolesnika s dijabetesom tipa 2 diljem svijeta.

Izvor:
Journal of the American Heart Association