Žene s hipertenzivnim poremećajima trudnoće izložene većem riziku od kasnijeg razvoja hipertenzije


Žene s hipertenzivnim poremećajima trudnoće izložene većem riziku od kasnijeg razvoja hipertenzije

Prema nedavno objavljenoj studiji, žene s hipertenzivnim poremećajima trudnoće (HDP) imaju povećan rizik od razvoja hipertenzije (visoki krvni tlak) oko 10 godina kasnije.

U usporedbi s ženama bez hipertenzivnih poremećaja trudnoće (HDP),  žene s poviješću HDP-a imaju povećan rizik za novu hipertenziju (56,0 vs 23,5 posto).

Inače, hipertenzivni poremećaji trudnoće povezani su s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti 20-30 godina kasnije; no, kardiovaskularni rizik 10 godina nakon pojave hipertenzivnih poremećaja trudnoće bio je manje proučavan.

Hipertenzivni poremećaji u trudnoći sastoje se od spektra poremećaja koji su tipično klasificirani u kategorije i stratificirani prema težini: kronične (prethodno postojeće) hipertenzije, gestacijske hipertenzije, preeklampsije (uključujući kroničnu (postojeću) hipertenziju sa superponiranom preeklampsijom) i eklampsije.

Izvor:
Journal of the American College of Cardiology