Home / Centri A-Z / Trudnoća / Poremećaji i komplikacije poroda

Poremećaji i komplikacije poroda

Prijevremeni porod je početak poroda uz nestajanje i proširenje cerviksa prije 37. tjedna gestacije. Prijevremeni porod udružen s vaginalnim krvarenjem ili pucanjem ovoja je teško zaustaviti. Mirovanje u krevetu ponekad pomaže, ali ako je započelo skraćivanje i nestajnje cerviksa, porod obično napreduje sve do kraja.

Završenje poroda bez odgađanja nakon prijevremenog pucanja ovoja (engl. PROM, premature rupture of membranes) više se ne izvodi zbog opasnosti od infekcije novorođenčeta, osim ukoliko trudnoća nije u terminu.

Ispadanje pupkovine je rijetka komplikacija, a može biti prikrivena ili očita.

Embolija plodovom vodom rijetko se dešava, a može se razviti u bilo kojoj gestacijskoj dobi, obično uz prejake trudove i puknute ovoje, no može se dogoditi i tijekom carskog reza.

Prenošenost (graviditas prolongata) je trudnoća koja traje dulje od 42 tjedna (294 dana) računajući od prvog dana zadnje menstruacije, a prezrelost je rijetki sindrom popuštanja posteljične funkcije i ugroženosti fetusa do kojeg dolazi nakon 42. tjedna.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje