Prekoncepcijska obrada


Prekoncepcijska obrada

Cilj ginekologa porodničara je pratiti trudnoću prevenirati komplikacije trudnoće i poroda i poroditi zdravo dijete i sačuvati zdravlje majke.

U Hrvatskoj je perinatalni mortalitet relativno nizak i on iznosi oko 7 promila. Da bi se on još više smanjio trebalo bi poduzati slijedeće mjere:

 • Educirati buduće mlade majke da planiraju trudnoću. Prije trudnoće bi bila potrebna prekoncepcijska obrada. U prekoncepcijskoj obradi bi trebalo učiniti slijedeće:
  • dobiti podatke o eventualnom nasljednim bolestima u obitelji. Podaci o tome bi pomogli u planiranju antenatalne dijagnostike. Objasnili bi budućoj majci o potrebnim dijagnostičkim metodama.
  • dobiti podatke o bolestima žene. Na primjer ukoliko buduća majka boluje od dijabetesa tada je potrebna dobra regulacija glikemije dijagnosticirati komplikacije dijabetesa. Ukoliko metabolička regulacija nije dobra, savjetovati buduću majku da ne planira trudnoću dok se ne postigna dobra regulacija glikemije. Ako žena boluje od povišenog krvnog tlaka treba naći uzrok hipertenziji. Ako žena uzima zbog svoje bolesti lijek treba vidjeti da lijek ima potencijalni teratogeni efekt. Neke lijekove treba izbjegavati u ranoj trudnoći jer imaju teratogeni utjecaj, a neke treba izbjegavati i tijekom cijele trudnoće jer djeluju toksično na dijete. Na primjer neki lijekovi koji snižavaju krvni tlak, a relativno se često koriste ne smiju se koristiti tijekom trudnoće. Također se ne smiju koristiti oralni antikoagulantni lijekovi (Warfarin, Pelentan), te ukoliko žena mora uzimati stalno antikoagulantni lijek prije trudnoće potrebno je prijeći na Heparin. Neki lijekovi koji se daju u terapiji epilepsije također treba izbjegavati u prvom tromjesečju trudnoće.
 • Educirati buduće majke o promjenema nekih loših navika. Savjetovati ih da prestanu pušiti. Savjetovati ih da tijekom trudnoće ne koriste alkoholna pića, ali ni druga sredstva ovisnosti. Savjetovati ih o prehrani. U trudnoći nije potrebna obilna i kalorična prehrana. Ona treba biti raznovrsna i treba zadovoljiti energetske potrebe majke i djeteta. Dodatna energetska potreba za vrijeme trudnoće iznosi 200 kcal. Potreban je adekvatan unos ugljikohidrata, masti i proteina te vitamina. Nije loše savjetovati buduće majke da prije same trudnoće počmu uzimati folnu kiselinu. Dokazano je da folna kiselina smanjuje nastanak nekih malformacija fetusa kao što su spina bifida, meningomijelocela i dr.
 • Pored općeg internističkog pregleda, potreban je i genitalni pregled, te UZV pregled. Potrebno je isključiti bolesti genitalnog trakta. Posebice infekcije rodnice i vrata maternice. Ukoliko se dokaža infekcija prije trudnoće treba izlječiti. Ako se nađe malformacija genitalnih organa u smislu septima uterusa, dvoroge maternice i dr. treba na to upoziriti buduću majku i objasniti joj da će trebati trudnoću intenzivnije nadzirati.
 • Prvi pregled učiniti što ranije, u prvim tjednima trudnoće, ne kasnije od 8 tjedna. Nakon toga pregledi svaka tri tjedna, a nakon 37. tjedna svaki tjedan. Od 38 tjedna snimati srčanu aktivnost (CTG). Optimalan broj pregleda zdrave trudnice iznosi 9-10. Ukoliko je trudnoća ugrožena, ili patološka češći pregledi a pp i hospitalizacija. UZV pregleda 3-4 tijekom trudnoća ukoliko je uredna trudnoća. Prvi UZV pregled do 12 tjedna trudnoće, zatim između 24-28 tjedna i nakon 34. tjedna trudnoće.
 • Od laboratorijskih pretraga KG, Rh-faktor KKS, urin sed, ukoliko postoji klinička sumnja učini se urinokultura, antibiogram, broj klica. U drugom tromjesečju trudnoće preporuča se učiniti antenatalni biokemijski test, a ako postoje rizični čimbenici za GDM i oGTT (opterećenje s glukozom).
 • Kod svakog pregleda izmjeri se krvni tlak dok trudnica sjedi. Pregleda se urin na proteine, te prati prirast tjelesne težine.
 • Povišen krvni tlak je 140/90 i viši. Oko 7 % trudnica tijekom trudnoće razvije povišen krvni tlak. Ako pored povišen krvnog tlaka nastupi i hipertenzija tada govorimo o preeklampsiji.
 • Oko 3% zdravih žena tijekom trudnoće ima trudničku šećernu bolest. Ona se dijagnosticira oGTT. Ako se dijagnosticira do 28 tjedna trudnoće uz liječenje ishod trudnoće je kao i u zdravih žena. Međutim, ako se ne dijagnosticira ili ne liječi tada se očekuje loš perinatalni ishod, veća učestalost PM i drugih komplikacija.
 • Najveći problem i najčešće komplikacije su kod prijevremenog poroda. Ako porod nastupi nakon navršenih 22 tjedna trudnoće pa sve do 37 tjedna trudnoće govorimo o prijevremenom porodu. Najčešći uzrok prijevremenog poroda je infekcija. Pravovremenim liječenjem infekcije može se spriječiti prijevremeni porod. 

Tekst priredio:
Prof. dr. sc. Josip Djelmiš, dr. med.

Zadnja izmjena: 13.12.2010.