Članci19.04.2021. 12:28 14.03.2020. 13:11 | Prim. dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr. med. | KBC Zagreb

Infekcija novim koronavirusom (COVID-19) u trudnoći i dojenju

Trenutno smo svjedoci pandemije uzrokovane novim koronavirusom (CoV), nedavno nazvanim SARS-CoV-2 (od eng. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). COVID-19 je ime dano bolesti koju uzrokuje virus. S obzirom da je kod svake epidemije važno očuvati zdravlje najosjetljivijih skupina populacije, postavlja se i pitanje što očekivati u slučaju infekcije kod trudnice ili dojilje.  


03.03.2020. 13:58 03.03.2020. 13:15 | Prof. dr. sc. Ernest Bilić, dr. med. | KBC Zagreb

Hemofilija kod djece

Kako bi saznali više o hemofiliji kod djece, razgovaramo s prof. dr. sc. Ernestom Bilićem, dr. med., pročelnikom Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju, koji je ujedno i  Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Inače, u Zavodu se liječe sve vrste bolesti krvi i malignih bolesti kod djece.


06.03.2020. 16:51 03.03.2020. 12:15 | Prof. dr. sc. Željan Maleš, mag. pharm.; Tihana Vilović, mag. oecol.; Ivan Duka, mag. pharm. 1; Gjuro Mišković 2 | Farmaceutsko-biokemijski fakultet 1; Tonus Relaxo d.o.o. 2

Manuka med

Zahvaljujući glavnim djelatnim tvarima te ostalim brojnim sastavnicama koje pridonose iznimnoj složenosti tog prirodnog proizvoda, manuka med se ističe među ostalim sortama meda kao proizvod čija upotreba, osim hranjive vrijednosti, može pružiti i mnoge biološke dobrobiti. U svjetlu razvoja sve veće otpornosti bakterija na antibiotike, manuka med nudi se kao proizvod s velikim biomedicinskim potencijalom, bilo samostalno, bilo u združenom djelovanju s drugim tvarima.24.08.2019. 22:39 04.08.2019. 19:58 | Oliver Jurić, dr. med.¹ , Jelena Kevrić, mag. med. techn.² | OB Zadar¹, Medicinska škola Ante Kuzmanića²

Značaj kroničnih rana u suvremenoj medicini

Kroničnim ranama smatramo one koje ne zacijele u očekivanom vremenskom periodu (najčešća vremenska granica kad počinjemo govoriti o kroničnoj rani je 6 tjedana). Otprilike jedna četvrtina kroničnih rana cijeli duže od 2 godine. Češće se javlja u starije populacije, te se sa starenjem populacije i porastom učestalosti dijabetesa i pretilosti, očekuje i porast učestalosti kroničnih rana.24.08.2019. 22:30 24.03.2019. 13:18 | Prim. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, dr. med. | OB Dubrovnik

Iskustva s liječenjem oboljelih od kroničnog hepatitisa C u Dubrovniku – na putu prema mikroeliminaciji hepatitisa C

Uvođenjem novih visoko učinkovitih izravno djelujućih lijekova za hepatitis C (DAA), Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) odobrila je globalnu strategiju i postavila ambiciozne ciljeve eliminacije infekcije hepatitis C virusom (HCV) do 2030.godine. Cilj SZO-a je da se do 2030. smanji broj novoinficiranih za 90%, testira 90%, liječi 80% i za 65% smanji smrtnost.


24.08.2019. 22:30 06.03.2019. 20:03 | Prof. dr. sc. Boris Dželalija, dr. med. | OB Zadar

Dobra klinička praksa liječenja kroničnog hepatitisa C u Zadarskoj županiji

Do prije nepunih desetak godina, u svijetu, i u nas, u Hrvatskoj, liječenje bolesnika s kroničnom  infekcijom virusom hepatitisa C (HCV) provodilo se primjenom pegiliranog interferona i ribavirina. Ovakav oblik liječenja imao je polovičan uspjeh, a bolesnici su bili izloženi čestim i teškim nuspojavama. Zaista, prave, gotovo "revolucionarne" promjene u liječenju nastale su tek primjenom suvremenih antivirusnih izravno djelujućih lijekova (DAA).


24.08.2019. 22:25 28.02.2019. 21:20 | prim. Šime Zekan, dr. med. | Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Uloga antiretrovirusnih lijekova u sprječavanju prijenosa HIV-a

PrEP (Pre Exposure Prophylaxis), u prijevodu profilaksa prije ekspozicije, je uzimanje određenih antiretrovirusnih lijekova radi sprječavanja zaraze HIV-om. U ovom trenutku je dokazano djelotvorna kombinacija dva lijeka iz skupine nukleozidnih/nukleotidnih inhibitora reverzne transkriptaze - tenofovir dizoproksil fumarata i emtricitabina.