90 posto moždanih udara povezano s 10 čimbenika rizika


90 posto moždanih udara povezano s 10 čimbenika rizika

INTERSTROKE studija koja je provedena u 22 zemlje na 3.000 ispitanika pokazala je da je 90 posto slučajeva moždanog udara povezano s deset čimbenika rizika, od kojih je povišeni krvni tlak (hipertenzija) najopasniji.

Pet čimbenika rizika povezanih sa životnim stilom - povišeni krvni tlak, pušenje, trbušna pretilost, prehrana i fizička aktivnost odgovorno je za gotovo 80 posto slučajeva moždanog udara.

Deset najznačajnijih čimbenika rizika za moždani udar su:

  1. povišeni krvni tlak
  2. pušenje
  3. fizička aktivnost
  4. trbušna pretilost
  5. prehrana
  6. povišena razina lipida u krvi
  7. dijabetes
  8. konzumiranje alkohola
  9. stres i depresija
  10. srčani poremećaji

Bitno je što se na većinu čimbenika rizika za moždani udar može utjecati i na taj način smanjiti učestalost moždanog udara.

Povišeni krvni tlak je čimbenik rizika i za ishemijski i hemoragijski moždani udar. Dok je povišena razine lipida u krvi važan čimbenik rizika za ishemijski moždani udar.

Rizik od razvoja povišenog krvnog tlaka (hipertenzija) može se smanjiti smanjenim unosom soli i većom fizičkom aktivnošću.

Isto tako povećano konzumiranje ribe i voća smanjuje rizik od moždanog udara.

Izvor:
HealthDay