Broj i težina moždanih udara utječu na povećanje rizika od demencije


Broj i težina moždanih udara utječu na povećanje rizika od demencije

Ishemijski moždani udar povećava rizik od demencije, a taj rizik se povećava brojem i težinom moždanih udara, ukazuje nova studija. Inače, ishemijski moždani udar najčešći je tip moždanog udara koji čini 87 posto svih moždanih udara.

Moždani udar vodeći je uzrok invaliditeta kod odraslih koji se može spriječiti, a težina moždanog udara glavna je odrednica lošeg funkcionalnog ishoda nakon moždanog udara. Inače, ranije studije pokazale su da je moždani udar snažni prediktor demencije.

Ovo istraživanje pokazalo je da je rizik od demencije u osoba koje su imale barem jedan ishemijski moždani udar bio 2 puta veći nego kod osoba bez moždanog udara. Rizik od demencije povećavao se s težinom i brojem ishemijskih moždanih udara. Pa je tako u osoba koje su imale tri ili više moždanih udara rizik od demencije bio 8,5 puta veći.

Također, pokazalo se da je među odraslim osoba s teškim moždanim udarom, rizik od demencije bio je gotovo pet puta veći nego kod osoba s lakšim moždanim udarom.

Prema mišljenju stručnjaka, ovo istraživanje ističe važnost prevencije moždanog udara kako bi se spriječila demencija. Liječenje i kontrola visokog krvnog tlaka (hipertenzija), dijabetesa i pretilosti, zajedno s usvajanjem zdravog načina života, koji uključuje redovitu tjelesnu aktivnost i nepušenje, presudni su za prevenciju moždanog udara i demencije, ističu stručnjaci.

Izvor:
American Stroke Association's International Stroke Conference 2021