Gestacijska hipertenzija može povećati rizik od pojave valova vrućine tijekom menopauze


Gestacijska hipertenzija može povećati rizik od pojave valova vrućine tijekom menopauze

Poznato je da su žene s visokim krvnim tlakom tijekom trudnoće izložene povećanom riziku od kronične hipertenzije, dijabetesa, bolesti koronarnih arterija, moždanog udara i rane kardiovaskularne smrti, a sada novo istraživanje ukazuje da one također mogu biti izložene težim simptomima menopauze uključujući i valove vrućine.

Inače, hipertenzivni poremećaji trudnoće, poput gestacijske hipertenzije i preeklampsije, dobro su prepoznati kao ženski specifični prediktori kardiovaskularne bolesti, koja je vodeći uzrok smrti u žena.

Jednako tako, zna se da su neki simptomi menopauze, poput valova vrućine, pokazatelji kardiovaskularnog rizika.

Ovo istraživanje pokazalo je da su žene s poviješću hipertenzivnih poremećaja trudnoće imale teže simptome menopauze u usporedbi sa ženama koje nisu imale spomenute poremećaje ili sa ženama koje nisu nikad bile trudne.

Nakon detaljnije analize, dodatno se otkrilo da su žene s hipertenzivnim poremećajima trudnoće koje su koristile hormonsku terapiju imale znatno više ukupnih simptoma menopauze od žena koje nisu imale takvu povijest.

Izvor:
Menopause