Gestacijski dijabetes može povećati rizik od brojnih kasnijih kardiovaskularnih stanja


Gestacijski dijabetes može povećati rizik od brojnih kasnijih kardiovaskularnih stanja

Gestacijski dijabetes melitus (GDM) povezan je s povećanim rizikom od različitih kardiovaskularnih ishoda kasnije u životu, pokazuje nova studija. Naime, među ženama s poviješću gestacijskog dijabetesa postojao je povećan rizik za novu pojavu koronarne arterijske bolesti, infarkta miokarda, ishemijskog moždanog udara, bolesti perifernih arterija, zatajivanja srca, mitralne regurgitacije i fibrilacije atrija.

Smatra se da ovo istraživanje pokazuje opseg zdravstvenih problema sa srcem koji mogu nastati dugo nakon poroda.

Prema mišljenju stručnjaka, trebalo bi istražiti koje se preventivne mjere mogu poduzeti tijekom trudnoće kako bi se spriječio razvoj kardiovaskularnih bolesti kasnije u životu.

Izvor:
AJOG