Hipertenzija i dijabetes u trudnoći povezani s kasnijim zdravljem srca potomstva


Hipertenzija i dijabetes u trudnoći povezani s kasnijim zdravljem srca potomstva

Trudnice s hipertenzivnim poremećajima trudnoće i/ili gestacijskim dijabetesom imaju veću vjerojatnost da će imati djecu s lošijim kardiovaskularnim zdravljem 10 do 14 godina nakon njihovog poroda, prema nedavno objavljenoj studiji.

Naime, otkrilo se da već prije dobi od 12 godina (medijan dobi: 11,6), više od polovice djece (55,5%) imalo je barem jednu metriku koja nije bila idealna, što ih stavlja u veći rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Ovo otkriće je važno jer se tradicionalno smatralo da rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti kod osobe počinje nakon rođenja. Ovi podaci sugeriraju da to nije slučaj i da ono što se događa u maternici može utjecati na dijete tijekom njegova životnog vijeka.

Izvor:
SMFM 2024