Hipertenzija tijekom trudnoće može narušiti mentalno zdravlja djeteta


Hipertenzija tijekom trudnoće može narušiti mentalno zdravlja djeteta

Izgleda da visoki krvni tlak (hipertenzija) tijekom trudnoće, može dovesti do razvoja mentalnih poremećaja kod djeteta u djetinjstvu, ukazuje nova studija. Hipertenzivni poremećaji tijekom trudnoće uključuju kroničnu hipertenziju, gestacijsku hipertenziju, preeklampsiju i eklampsiju.

Preeklampsija je česta komplikacija trudnoće koju karakterizira visok krvni tlak i proteini u urinu, što ukazuje na oštećenje drugih organa, uključujući jetru i bubrege. Eklampsija je teška komplikacija preeklampsije u kojoj visoki krvni tlak tijekom trudnoće rezultira konvulzivnim napadima.

Prema rezultatima ove studije, preeklampsija majke i njezina težina povezani su s povećanjem rizika od razvoja mentalnih poremećaja u djetinjstvu. Preeklampsija povećava rizik od razvoja mentalnog poremećaja kod djeteta za 66 posto, a teška preeklampsija za čak dva puta.

Dok su prethodne studije pokazale značajne učinke preeklampsije na poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), poremećaje autističnog spektra i shizofreniju kod potomstva, ova studija je pokazala da se to može odnositi na bilo koji mentalni poremećaj.

Jednako tako, pokazalo se da povišenje krvnog tlaka u trudnoći u kombinaciji s pretilošću i dijabetesom dodatno povećava rizik od razvoja mentalnih poremećaja kod djeteta.

Smatra se da ovi rezultati naglašavaju potrebu preventivnih intervencija i liječenja hipertenzivnih poremećaja u majke, obzirom da takve intervencije mogu biti na dobrobit ne samo majke, nego i djeteta.

Izvor:
Hypertension