Ihtioza povezana s povećanim rizikom od depresije i anksioznosti


Ihtioza povezana s povećanim rizikom od depresije i anksioznosti

Rezultati nedavno objavljene studije ukazuju da je ihtioza povezana s povećanom vjerojatnošću depresije i anksioznosti. Ihtioze su skupina rijetkih nasljednih poremećaja povezanih s mutacijama u više od 50 gena koje za posljedicu imaju suhu ljuskavu kožu sa ili bez sistemskih značajki.

Ranije studije ihtioze pokazale su smanjenu kvalitetu života zbog pojave bolesti, pojačanog psihološkog stresa i poteškoća u odnosima, ali nisu procijenile kliničku dijagnozu poremećaja raspoloženja.

Ovo otkriće povećanog rizika od depresije i anksioznosti kod osoba s ihtiozom naglašava potrebu za rutinskim procjenama kvalitete života i mentalnog zdravlja u ovoj populaciji kao standardom skrbi. Jednako tako, smatra se da je pozornost na ovaj važan aspekt ovih poremećaja ključna za optimalnu njegu pacijenta.

Izvor:
Journal of the American Academy of Dermatology