Kognitivno bihevioralna terapija učinkovita u liječenju hipohondrije


Kognitivno bihevioralna terapija učinkovita u liječenju hipohondrije

Nova studija objavljena u medicinskom časopisu The Lancet ukazuje da je kognitivno bihevioralna terapija učinkovitija od standardne terapije u liječenju hipohondrije.

Hipohondrija je strah od dobivanja teške bolesti na osnovi krivog tumačenja tjelesnih simptoma ili normalnih tjelesnih funkcija. Hipohondrija nije pod utjecajem volje, a točan uzrok nije poznat.

Dijagnoza hipohondrijskog poremećaja se potvrđuje kad strahovi i simptomi traju šest ili više mjeseci usprkos razuvjeravanju nakon podrobne zdravstvene obrade.

Procjenjuje se da između 10 i 20 posto bolničkih pacijenata opsesivno brine o svojem zdravlju.

Smatra se da bi se medicinske sestre mogle osposobiti za pružanje kognitivno bihevioralne terapije, te bi se na taj način mogla uštedjeti značajna novčana sredstva zdravstvenom sustavu.

Inače, prethodne studije su pokazale da je kognitivno bihevioralna terapija učinkovita u liječenju anksioznih poremećaja.

Izvor:
The Lancet