Komenzalni crijevni mikrobi pacijenata s upalnom bolesti crijeva proizvode genotoksične metabolite


Komenzalni crijevni mikrobi pacijenata s upalnom bolesti crijeva proizvode genotoksične metabolite

Funkcionalni probir mikrobiote ljudskog crijeva otkriva obitelj malih molekula genotoksina zvanih indolimini kod pacijenata s upalnom bolesti crijeva (IBD), pokazala je nova studija. Ovi genotoksični metaboliti mogu imati ulogu u razvoju raka debelog crijeva – drugog vodećeg uzroka smrti od raka u svijetu.

Naime, ustanovilo se da indolimine proizvodi crijevni mikrob Morganella morganii koji je povezan s rakom debelog crijeva U mišjem modelu raka debelog crijeva, Morganella morganii je pogoršala rast tumora. Međutim, mutanti soj koji ne proizvodi indolimin nije imao ovu opaženu genotoksičnost i nije utjecao na nastanak tumora.

Inače, osobe s upalnom bolesti crijeva, u koju spadaju Crohnova bolest i ulcerozni kolitis, imaju povećan rizik od razvoja raka debelog crijeva. Prethodna istraživanja pokazala su da genotoksični metaboliti dobiveni iz mikrobiote, koji oštećuju ili mutiraju DNK, vjerojatno imaju ključnu ulogu u pokretanju patogeneze raka debelog crijeva. 

Rezultati ove studije pokazali su da mikrobiota ljudskog debelog crijeva – koja je već uvelike upletena u patogenezu raka debelog crijeva – ima širok raspon, prethodno neslućenu sposobnost proizvodnje genotoksina s potencijalom izazivanja bolesti debelog crijeva.

Izvor:
Science