Konzumacija alkohola mijenja adolescentima metabolizam i količinu sive tvari u mozgu


Konzumacija alkohola mijenja adolescentima metabolizam i količinu sive tvari u mozgu

Istraživanje provedeno u Finskoj pokazalo je da umjereno do teško konzumiranje alkohola može kod mladih osoba utjecati na promjenu metabolizma te smanjiti količinu sive tvari u mozgu, i to posebice kod mladih žena.

Smatra se da ovi rezultati otkrivaju biološke implikacije konzumiranja alkohola tijekom adolescencije te da mogu doprinijeti razvoju novih tretmana za liječenje alkoholizma.

Rezultati su pokazali da umjerena do teška konzumacija alkohola kod adolescenata povećava koncentraciju 1-metilhistamina u serumu, spoja koji je nastao u mozgu od histamina. Nadalje, to povećanje 1-metilhistamina, kao i povećanje kreatina, bilo je povezano sa smanjenjem volumena sive tvari u mozgu u djevojaka.

Smatra se da konzumiranje alkohola, čak i na razini koja se ne smatra pretjeranom, može negativno utjecati na mlađe osobe, kako na njihov metabolizam, tako i na njihovu količinu sive tvari u mozgu. Spomenuta područja mozga povezana su s pamćenjem, izvršnom funkcijom, generiranjem pokreta i obradom vizualnih informacija.

Izvor:
Alcohol