Nedostatak vitamina D povezan s neuropatijom izazvanom paklitakselom


Nedostatak vitamina D povezan s neuropatijom izazvanom paklitakselom

Nedostatak vitamina D prije liječenja povezan je s povećanom incidencijom kemoterapijom inducirane periferne neuropatije (CIPN) stupnja ≥3 uslijed terapije paklitakselom, prema nedavno objavljenoj studiji.

Prema mišljenju stručnjaka, nedostatak vitamina D može biti klinički koristan biomarker za informiranje o personaliziranoj suplementaciji kako bi se smanjila pojava inducirane periferne neuropatije poboljšala dugoročna kvaliteta života i možda omogućilo pacijentima da ostanu na učinkovitom liječenju paklitakselom i poboljšaju preživljenje.

Periferna neuropatija izazvana kemoterapijom (CIPN) glavna je toksičnost mnogih lijekova protiv raka, uključujući paklitaksel, koja ograničava liječenje. CIPN pogađa do 70% pacijenata liječenih paklitakselom, a približno 30% ima ozbiljne simptome.

Paklitaksel, koji se ubraja u taksane, koristi se za liječenje raka jajnika, raka jednjaka, raka želuca, raka dojke, raka pluća, Kaposijeva sarkoma, raka vrata maternice i raka gušterače.

Izvor:
Journal of the National Comprehensive Cancer Network