Novi lijekovi na listama HZZO-a


Novi lijekovi na listama HZZO-a

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) održalo je danas svoju 84. redovnu sjednicu te je pri tom na liste lijekova HZZO-a uvršteno ukupno 89 novih oblika lijekova, a riječ je o novim lijekovima, kliničkim paralelama, generičkim paralelama i dodatnim oblicima postojećih lijekova na listi.

Na Osnovnu listu lijekova HZZO-a stavljeno je 11 novih lijekova: lijek tikagrelor za liječenje (bez doplate kroz 6 mjeseci) bolesnika s akutnim infarktom miokarda kojima je učinjena hitna implantacija stenta, lijekovi željezo karboksimaltosa i željezov (III) izomaltozid 1000 za liječenje anemije, lijek mirabegron za liječenje sindroma prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura, lijek emtricitabin+rilpivirin+tenofovir dizoproksil za liječenje HIV-infekcija, lijek afatinib za liječenje karcinoma pluća, lijekovi teriflunomid, alemtuzumab i dimetil fumarat za liječenje relapsno-remitentne multiple skleroze, lijek omalizumab za liječenje teške alergijske astme, kontrastno sredstvo gadoksetična kiselina za dijagnostiku karcinoma jetre te 48 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih lijekova na listi.

Također, proširena je indikacija za lijek golimumab koji se može primjenjivati i za liječenje ulceroznog kolitisa te za lijek infliksimab, koji se može primjenjivati i za liječenje psorijaze.

Na Dopunsku listu stavljeno je 8 novih lijekova: lijek perindopril+indapamid+amlodipin za liječenje arterijske hipertenzije, lijek imikvimod za liječenje genitalnih bradavica, spolni hormoni etinilestradiol+drospirenon, lijek lakozamid za liječenje epilepsije, lijek aklidinij+formoterol za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) te 10 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih lijekova na listi.

Na Popis posebno skupih lijekova stavljeni su novi lijekovi: lijek afatinib za liječenje karcinoma pluća, lijekovi teriflunomid, alemtuzumab, dimetil fumarat, fingolimod i natalizumab za liječenje relapsno-remitentne multiple skleroze, 5 novih oblika već postojećih lijekova na Popisu.

Izvor:
HZZO