Objavljeno javno nadmetanje za izgradnju zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče


Objavljeno javno nadmetanje za izgradnju zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče

Danas je u Klinici za psihijatriju Vrapče klikom miša doc. dr. Miljenko Bura, pomoćnik ministra zdravlja objavio javno nadmetanje za izgradnju zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče. Tom prigodom je održana konferencija za tisak na kojoj su govorili ravnatelj Bolnice prof. dr. sc. Vlado Jukić, doc. dr. sc. Miljenko Bura, pomoćnik ministra zdravlja i prof. dr. sc. Mirna Šitum pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo.

Na konferenciji su novinari obaviješteni o razvoju forenzičke psihijatrije u Klinici za psihijatriju Vrapče čiji tragovi se vide od samog osnutka bolnice. Poseban odjel za forenzičko psihijatrijske pacijente otvoren je 1957. godine. Forenzičko psihijatrijski bolesnici su bolesnici koji su u stanju neubrojivosti počinili kazneno djelo. u "Vrapču" su smješteni u neadekvatnim uvjetima te je prije više od 10 godina pokrenuta inicijativa o izgradnji nove zgrade za ovu kategoriju bolesnika koji u bolnici ostaju i nekoliko godina.

Projekt nove zgrade napravili su prof. dr. sc. Dražen Juračić i doc. dr. sc. Gordana Žaja s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Radi se o zgradi oko 5000 m2 površine u kojoj će biti smješten stacionar sa 70 kreveta, dnevna bolnica, poliklinička služba te odjel za motrenike. U sklopu Zavoda predviđena je i predavaonica sa 50 mjesta te dokumentacijski i upravni trakt.

Prema riječima doc. dr. sc. Bure ukupan projekt će stajati oko 70 milijuna kuna, a bit će sa 85 posto financiran iz sredstava europskih fondova. Naglasio je da je to prvi projekt u hrvatskom zdravstvu koji se financira iz sredstava Europske unije. Najavio je još niz drugih projekata (spinalni centar u Varaždinskim toplicama, centar za palijativnu skrb u Novom Marofu, objedinjeni hitni prijem Sisku i Splitu te niz drugih projekata).

Prof. dr. sc. Mirna Šitum je naglasila da Grad Zagreb, kao vlasnik bolnice, u ovoj investiciji sudjeluje sa do sada utrošenih oko 5 milijuna kuna (za projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu) te da vlasnik u projektu sudjeluje i kao vlasnik parcele na kojoj će se graditi zgrada Zavoda za forenzičku psihijatriju. Jednako tako, ona je izrazila zadovoljstvo sa dosadašnjim funkcioniranjem Bolnice Vrapče te istaknula da se njome Grad Zagreb posebno ponosi.

Nakon konferencije novinari i ostali otišli su pogledati gradilište na kojem će se, kako se predviđa, prva lopata zakopati u jesen ove godine. Nakon toga gostima je pokazan Muzej bolnice Vrapče koji je otvoren u studenom 2014. godine povodom 135. obljetnice Bolnice Vrapče. Ravnatelj prof. dr. sc. Vlado Jukić je posebno napomenuo da je to jedini muzej neke bolnice u Hrvatskoj i ujedno jedini medicinski muzej u Hrvatskoj te izrazio žaljenje što u Hrvatskoj još nema muzeja medicine.

Izvor:
Klinika za psihijatriju Vrapče

Link na izvor