Osobe s poviješću raka izložene većem riziku od fibrilacije atrija


Osobe s poviješću raka izložene većem riziku od fibrilacije atrija

Osobe s poviješću raka imaju rizik od razvoja fibrilacije atrija (atrijske fibrilacije; AFib) veći od dva puta. Inače, fibrilacija atrija je najčešći poremećaj srčanog ritma. Najveći rizik od razvoja fibrilacije atrija uočen je u osoba koje su imale rak prostate, a zatim u osoba koje su imale rak pluća, rak dojke, rak debelog crijeva i ne-Hodgkinov limfom.

Inače, i neke ranije studije su pokazale da su ljudi oboljeli od raka izloženi većem riziku od razvoja fibrilacije atrija u vrijeme dijagnoze karcinoma, prije bilo kakvog liječenja i nakon započinjanja terapije.

Valja spomenuti da je kod oboljelih od raka prisutna veća sistemska upala i cirkulirajući prokoagulansi.

Ukoliko se fibrilacija atrija ne liječi, može dovesti do stvaranja krvnog ugušaka te posljedičnog moždanog udara i zatajivanja srca.

Izvor:
ACC.20/WCC