Otvoreni forumi Oftalmologija i Kontaktne leće


Otvoreni forumi Oftalmologija i Kontaktne leće

U okviru foruma za pacijente otvorili smo novi forum Oftalmologija, te aktivirali postojeći forum Kontaktne leće, gdje će na vaša pitanja odgovarati Adrian Lukenda, dr. med., ravnatelj Očne poliklinike Opto Centar u Zagrebu.

Područja posebnog interesa dr. Lukende su laserska refrakcijska kirurgija, liječenje keratokonusa i drugih bolesti prednjeg segmenta oka, te razvoj dizajna kontaktnih leća.

Inače, dr. Lukenda je član Europskog društva za kataraktu i refrakcijsku kirurgiju (ESCRS), Američkog društva za kataraktu i refrakcijsku kirurgiju (ASCRS) te  Europskog udruženja proizvođača kontaktnih leća (EFLCIN). Redovito boravi u inozemstvu na stručnim usavršavanjima (Institut za refrakcijsku i oftalmokirurgiju IROC u Švicarskoj, te druge ugledne očne klinike u Njemačkoj, Indiji, Velikoj Britaniji itd.).

Autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka u međunarodno indeksiranim časopisima te Liječničkim novinama kao i brojnih edukativnih članaka u tiskanim i elektroničkim medijima.

Jednako tako, želimo vam skrenuti pažnju na novi centar za edukaciju pacijenata Sindrom suhog oka, te postojeće centre vezane uz oftalmologiju: