Ratni veterani s bipolarnim poremećajem izloženi najvećem riziku od suicida


Ratni veterani s bipolarnim poremećajem izloženi najvećem riziku od suicida

Istraživanje provedeno u SAD-u na više od tri milijuna ratnih veterana pokazalo je da su ratni veterani s psihičkim poremećajima izloženi većem riziku od suicida (samoubojstva)

Najveći rizik od suicida kod muškaraca imali su ratni veterani s bipolarnim poremećajem, a kod žena, ratne veteranke koje su bile ovisnice o psihoaktivnim tvarima.

Inače svi psihički poremećaji praćeni u istraživanju kao što su depresija, shizofrenija, bipolarni poremećaj, ovisnost o psihoaktivnim tvarimaposttraumatski stresni poremećaj (PTSP) te drugi anksiozni poremećaji, bili su povezani s povećanim rizikom od suicida.

Kod muškaraca rizik od suicida bio je najveći za oboljele od:

 1. bipolarnog poremećaja
 2. depresije
 3. ovisnosti o psihoaktivnim tvarima
 4. shizofrenije
 5. drugih anksioznih poremećaja
 6. PTSP-a

Kod žena rizik od suicida bio je najveći za oboljele od:

 1. ovisnosti o psihoaktivnim tvarima
 2. bipolarnog poremećaja
 3. shizofrenije
 4. depresije
 5. PTSP-a
 6. drugih anksioznih poremećaja

Izvor:
Archives of General Psychiatry