Stres i depresija povezani s kognitivnim oštećenjem i Alzheimerovom bolesti


Stres i depresija povezani s kognitivnim oštećenjem i  Alzheimerovom bolesti

Kronični stres i depresija povezani su s blagim kognitivnim oštećenjem i Alzheimerovom bolešću, prema nedavno objavljenoj studiji koja je uključivala 1.362.548 ljudi.

Smatra se da ovi rezultati sugeriraju da kronični stres i depresija mogu biti nezavisni čimbenici rizika za demenciju i zajedno mogu imati dodatni učinak na rizik od kasnije demencije.

Demencija pogađa više od 55 milijuna ljudi diljem svijeta i jedan je od najopterećujućih neuroloških poremećaja. Također je jedan od deset vodećih uzroka smrti. Alzheimerova bolest (AD) čini više od polovice svih demencija, a jedna trećina pacijenata s blagim kognitivnim oštećenjem (MCI) razvije AD unutar pet godina. Promjene mozga kod Alzheimerove bolesti uključuju degeneraciju živčanih stanica i nakupljanje beta amiloida izvan neurona i fosforiliranog tau proteina unutar neurona.

Izvor:
Alzheimer's Research & Therapy