Stres i depresija povezani s većim rizikom od moždanog udara u starijih osoba


Stres i depresija povezani s većim rizikom od moždanog udara u starijih osoba

Istraživanje u kojem je sudjelovalo 4.120 ispitanika u dobi od 65 i više godina, pokazalo je da osobe koje su izložene stresu ili su depresivne, imaju tri puta veći rizik da će umrijeti od moždanog udara.

Inače, poznato je da emocije imaju značajan utjecaj na zdravlje, a neka prethodna istraživanja povezivala su depresiju s većim rizikom od moždanog udara, posebice kod žena.

Također, treba istaknuti da je moždani udar četvrti vodeći uzrok smrti u SAD-u, te vodeći uzrok dugotrajnog invaliditeta.

Zanimljivo je da je stres povezan s većim rizikom od hemoragijskog moždanog udara, koji nastaje usljed puknuća krvne žile i prodiranja krvi u okolno tkivo mozga, a ne i rizikom od ishemijskog moždanog udara, koji je uzrokovan ugruškom koji začepi arteriju i onemogući protok krvi kroz nju.

Smatra se da je stres povezan s većim rizikom od hemoragijskog moždanog udara zato što kod stresa dolazi do povišenja krvnog tlaka i poremećaja u zgrušavanju krvi.

Prema mišljenju stručnjaka rezultati ovog istraživanja dodatni su dokaz da je stres značajan čimbenik rizika za moždani udar i kardiovaskularne bolesti.

Izvor:
Stroke