Sve više trudnica boluje od dijabetesa


Sve više trudnica boluje od dijabetesa

Prema rezultatima istraživanja kojeg su proveli škotski znanstvenici, sve je veći broj trudnica koje imaju dijabetes tipa 1 ili dijabetes tipa 2, što povećava rizik od komplikacija u trudnoći. Naime, oba dijabetesa su povezana s većim rizikom od rođenja mrtvog djeteta, carskog reza, prijevremenog poroda djeteta i perinatalne smrtnosti.

Učestalost mrtvorođenog djeteta bila je 4 puta veća u trudnica s dijabetesom tipa 1 i 5 puta veća u trudnica s dijabetesom tipa 2. Dok je perinatalna smtrnost bila 3,1 puta učestaliju kod trudnica s dijabetesom tipa 1 i 4,2 puta učestalija u trudnica s dijabetesom tipa 2.

Također, valja spomenuti da je više od trećine trudnica s dijabetesom tipa 2 imalo dijete koje je bilo preveliko za gestacijsku dob, što povećava rizik od komplikacija tijekom trudnoće.

Nažalost, ovo istraživanje je naglasilo da, unatoč napredku u liječenju dijabetesa, još uvijek treba uložiti dosta napora da bi se poboljšao ishod trudnoće kod trudnica s dijabetesom.

Izvor:
Diabetologia