Učestalost i ozbiljnost raka pod utjecajem mutacije gena i lokacije tkiva


Učestalost i ozbiljnost raka pod utjecajem mutacije gena i lokacije tkiva

Gen KRAS jedan je od najčešće mutiranih gena u karcinomu. Više od 40 posto kolorektalnih karcinoma ima mutirani KRAS gen ili onkogen, koji je barem djelomično odgovoran za razvoj raka. 

Mutirani KRAS geni često se nalaze i kod drugih karcinoma, uključujući rak gušterače, rak pluća, multipli mijelom i rak endometrija, no ne uzrokuju sve mutacije KRAS gena u istom tkivu organa istu težinu bolesti, pokazuju tri nova istraživanja koje su proveli znanstvenici s Cancer Center at Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC).

Naime, laboratorijska istraživanja provedena na miševima pokazala su da na učestalost i težinu raka utječe i specifična vrsta mutacije KRAS gena, kao i tkivo u kojem je mutacija locirana.

Rezultati ova tri istraživanja po prvi put su pokazala da se svaki pojedini mutantni oblik KRAS gena razlikuje u pogledu sposobnosti izazivanja raka te signalizacije relevantnih molekularnih putova. Naime, iako je KRAS gen općenito najčešće mutirani onkogen, on dolazi u mnogo različitih oblika, ili alela. Stoga će karcinomi s različitim mutacijama KRAS gena različito reagirati na lijekove.

Jednako tako, pokazalo se da se signalna svojstva mutacija KRAS gena razlikuju ovisno o tome u kojem se organu nalaze te koji su drugi geni mutirani. Naime, KRAS, kao i svaki onkogen, mora upasti u unutarnju signalnu mrežu tkiva kako bi uzrokovao rak, no permisivna mreža postoji samo u određenim tkivima.

Izvor:
Cancer Discovery, Cell Reports, and Cell Systems