Upala koronarnih arterija povezana s visokim rizikom od srčanog događaja


Upala koronarnih arterija povezana s visokim rizikom od srčanog događaja

U nedavno objavljenoj studiji znanstvenici su istraživali doprinosi li upala koronarnih arterija velikim štetnim srčanim događajima (MACE) ili kardiovaskularnim smrtima među pojedincima sa ili bez koronarne arterijske bolesti (CAD).

Pokazalo se, da kako se povećavao broj upaljenih koronarnih arterija, tako se i povećavao rizik od MACE (tj. infarkt miokarda, novonastalog zatajenja srca ili srčane smrti).

Inače, koronarna kompjutorizirana tomografska angiografija (CCTA) prva je linija istraživanja za bol u prsima i koristi se za usmjeravanje revaskularizacije. Međutim, široka primjena CCTA otkrila je veliku skupinu pojedinaca bez opstruktivne koronarne arterijske bolesti (CAD), s nejasnom prognozom i liječenjem. Mjerenje koronarne upale iz CCTA-e korištenjem FAI rezultata moglo bi omogućiti predviđanje kardiovaskularnog rizika i voditi liječenje pojedinaca bez opstruktivne koronarne arterijske bolesti, ističu stručnjaci.

Vaskularna upala pokreće aterogenezu i može potaknuti akutne koronarne sindrome, čak i u odsutnosti opstruktivne koronarne arterijske bolesti. Prepoznavanje i liječenje bolesnika s upalom koronarnih arterija, sa ili bez aterosklerotskih plakova, osobito u odsutnosti opstruktivne CAD, predstavlja glavnu potrebu u preventivnoj medicini.

Izvor:
The Lancet