Vitamin C može skratiti duljinu boravka u jedinicama intenzivne skrbi


Vitamin C može skratiti duljinu boravka u jedinicama intenzivne skrbi

Analiza 12 studija pokazala je da primjena vitamina C može u prosjeku skratiti duljinu boravka u jedinicama intenzivne skrbi za 8 posto. Naime, vitamin C je uključen u sintezu norepinefrina i vazopresina, koji utječu na kardiovaskularni sustav, te karnitina, koji je uključen u metabolizam. Jednako tako, vitamin C može pomoću svojih epigenetskih učinaka utjecati na stotine gena.

U kontroliranim ispitivanjima, pokazalo se da vitamin C može sniziti krvni tlak, smanjiti učestalost atrijske fibrilacije, smanjiti bronhokonstrikciju, smanjiti bol, smanjiti razinu glukoze u bolesnika s dijabetesom tipa 2 te skratiti trajanje prehlade.

Inače, vrlo niske razine vitamina C u plazmi nisu rijetkost u hospitaliziranih bolesnika. Naime, metabolizam vitamina C se mijenja kod mnogih stanja kao što su fiziološki stres, infekcije, operacije, traume i opekline, kod kojih se razina vitamina C može dramatično smanjiti. 

Premda 0,1 grama vitamina C dnevno može održavati normalnu razinu u plazmi kod zdravih osoba, mnogo veće doze, do 4 grama dnevno, potrebne su za kritično bolesne pacijente kako bi povećala njihova razina vitamina C u plazmi.

Izvor:
Nutrients