Žene s nepovoljnim ishodom trudnoće imaju veći rizik od moždanog udara


Žene s nepovoljnim ishodom trudnoće imaju veći rizik od moždanog udara

Izgleda da žene koje imaju nepovoljan ishod trudnoće; kao što je gestacijska hipertenzija, preeklampsija ili prijevremeni porod; imaju veći rizik od razvoja moždanog udara tijekom života i to u mlađoj dobi, ukazuje nova studija.

Jednako tako, u usporedbi sa ženama s jednom nekompliciranom trudnoćom, žene koje su imala dvije ili više trudnoća na koje je utjecao nepovoljan ishod trudnoće, imale su dvostruko veći rizik od moždanog udara.

Kako bi se smanjio rizik od komplikacija povezanih s trudnoćom, intervencije u načinu života poput zdrave prehrane i povećane tjelesne aktivnosti mogu pomoći. 

Smatra se, da rezultati ove studije naglašavaju potrebu da žene podijele svoju povijest trudnoće sa svojim liječnicima, posebno ako dožive neurološke simptome koji se tiču moždanog udara ili tranzitorne ishemijske atake (TIA) koja se povlači u roku od nekoliko minuta do sati.

Inače, moždani udar se događa kada se zaustavi dotok krvi u mozak; smatra se hitnim medicinskim stanjem koje zahtijeva hitnu pomoć. Moždani udar može utjecati na sposobnost osobe da se kreće, govori, jede, pije, guta, jasno vidi, razmišlja i pamti, rješava probleme ili kontrolira tjelesne funkcije poput mokrenja i emocija.

Izvor:
Stroke