Kognitivno bihevioralna terapija može ublažiti simptome depresije, te poboljšati raspoloženje trudnica


Kognitivno bihevioralna terapija može ublažiti simptome depresije, te poboljšati raspoloženje trudnica

Učestalost perinatalne depresije porasla je tijekom pandemije novog koronavirusa, no rezultati nove studije ukazuju da grupna kognitivno bihevioralna terapija može ublažiti simptome depresije, te poboljšati raspoloženje trudnica i novopečenih majki.

Inače, u svake pete žene dolazi do razvoja postporođajne depresije, a postporođajna depresija negativno utječe i na majku i na dijete.

Smatra se, da je sprječavanje postporođajne depresije prije nego što započne presudno za promicanje zdravlja i dobrobiti novopečenih majki i njihove djece.

Izvor:
Archives of Women's Mental Health