Komplikacije dijabetesa povezane s povećanim rizikom od recidiva kolorektalnog karcinoma i smrti


Komplikacije dijabetesa povezane s povećanim rizikom od recidiva kolorektalnog karcinoma i smrti

Komplikacije dijabetesa mogu imati brojne negativne učinke na zdravlje, od oštećenja vida i oštećenja živaca do disfunkcije bubrega i bolesti srca. U analizi informacija o odraslim osobama s kolorektalnim rakom, pacijenti koji su također imali dijabetes - osobito oni s dijabetičkim komplikacijama - bili su suočeni s većim rizikom rane smrti.

U usporedbi s osobama bez dijabetesa, oni s nekompliciranim dijabetesom bili su izloženi minimalno ili beznačajno većem riziku od smrti zbog svih uzroka i raka, dok su oni s kompliciranim dijabetesom imali 85% veće izglede za smrt od bilo kojeg uzroka i 41% veće izglede za smrt od raka. Te su povezanosti bile izraženije u žena i bolesnika s ranim stadijem kolorektalnog raka.

Također, u usporedbi s pacijentima bez dijabetesa, pacijenti s nekompliciranim ili kompliciranim dijabetesom imali su 10-11% veći rizik od recidiva raka debelog crijeva.

Mehanizmi koji stoje iza odnosa između ozbiljnosti dijabetesa i loše prognoze kolorektalnog karcinoma mogli bi uključivati različite putove i odgovore potaknute visokim razinama inzulina i glukoze u krvi, kao i povišenim upalnim stanjima, koja su karakteristična za dijabetes tipa 2.

Dok je veća prevalencija dijabetesa primijećena u pacijenata s kolorektalnim rakom, studija sugerira da koordinirana medicinska njega koja uključuje više stručnjaka može pomoći u sprječavanju komplikacija dijabetesa, potencijalno poboljšavajući dugoročne onkološke ishode kolorektalnog karcinoma, osobito kod žena i pacijenata s ranim stadijem raka.

Izvor:
Cancer