Kronična bubrežna bolest snažno povezana s hospitalizacijom zbog COVID-19


Kronična bubrežna bolest snažno povezana s hospitalizacijom zbog COVID-19

Rezultati nove studije pokazali su da je kronična bubrežna bolest vodeći čimbenik rizika za hospitalizaciju zbog COVID-19. Naime, pokazalo se da oboljeli od COVID-19  s kroničnom bubrežnom bolesti u završnoj fazi bolesti, imaju 11 puta veću vjerojatnost od hospitalizacije od pacijenata s COVID-19 bez bolesti bubrega.

Inače, prethodne studije su pokazale da uz kroničnu bubrežnu bolest, dijabetes, zatajivanje srca i hipertenzija povećavaju rizik od hospitalizacije u COVID-19 pacijenata.

Smatra se da ovi rezultati ističu potrebu za prevencijom COVID-19 u pacijenata s kroničnom bubrežnom bolesti i drugim visokorizičnim stanjima. 

Valja spomenuti, da još uvijek nije potpuno jasno kako spomenuta medicinska stanja povećavaju rizik od komplikacija povezanih s COVID-19; međutim, smatra se da bi fiziološki stres uzrokovan prekomjernim upalnim odgovorom na COVID-19 mogao destabilizirati organe koji su već oslabljeni kroničnom bolešću ili da bi virus mogao izravno uzrokovati ozljedu organa.

Izvor:
PLOS ONE