Liječenje depresije može spriječiti ponovni srčani udar


Liječenje depresije može spriječiti ponovni srčani udar

Depresija se često javlja u osoba koje su preživjele srčani udar (infarkt miokarda). Rezultati novog istraživanja pokazali su da liječenje depresije može pomoći u izbjegavanju drugog srčanog udara. Naime, pokazalo se da terapija antidepresivima može za upola smanjiti rizik od srčanog udara u narednih osam godina.

Jednako tako, pokazalo se da antidepresivna terapija smanjuje stopu smtrnosti te potrebu za perkutanom transluminalnom angioplastikom.

Inače, od ranije je poznato da osobe koje su imale srčani udar te imaju depresiju imaju lošiju prognozu nego pacijenti koji nemaju depresiju.

Smatra se da liječenje depresije u osoba koje su preživjele srčani udar, ne samo da poboljšava kvalitetu života, već također poboljšava i klinički ishod.

Izvor:
JAMA