Lijek za dijabetes također može štiti bubrege i srce


Lijek za dijabetes također može štiti bubrege i srce

Izgleda da popularni lijek za dijabetes, kanagliflozin, također može uvelike smanjiti izglede od smrti od zatajenja bubrega i srčane bolesti u pacijenata s dijabetesom koji imaju i bubrežnu bolest, ukazuje nova studija.

Inače, dijabetes je vodeći uzrok zatajenja bubrega u svijetu, no već gotovo dva desetljeća nije bilo novih tretmana za zaštitu funkcije bubrega.

Ovi rezultati smatraju se velikim napredkom u liječenju dijabetičara s bubrežnom bolesti, obzirom da su oni izloženi iznimno visokom riziku od zatajenja bubrega, srčanog udara, moždanog udara i smrti.

U istraživanju je sudjelovalo više od 4.400 pacijenata s dijabetesom i bubrežnom bolesti iz 34 zemlje.

Pacijenti koji su uzimali kanagliflozin imali su 30% manji rizik od razvoja zatajenja bubrega, 30% manji rizik od umiranja od zatajenja bubrega ili srčane bolesti, 20% manji rizik od velikih srčanih događaja kao što su srčani udar, moždani udar ili smrt povezana sa srcem, te 39% manji rizik od hospitalizacije zbog zatajivanja srca.

Izvor:
New England Journal of Medicine