Može li COVID-19 izazvati dijabetes?


Može li COVID-19 izazvati dijabetes?

Poznato je da COVID-19 može prouzročiti puno ozbiljnih, ponekad dugotrajnih zdravstvenih problema, poput oštećenja pluća, oštećenja bubrega i srčanih problema. U posljednje vrijeme istraživanja sugeriraju da COVID-19 također može uzrokovati i nagli početak dijabetesa ovisnog o inzulinu - dijabetes tip 1.

Pa tako istraživanje koje su proveli njemački znanstvenici iz University Medical Centre Schleswig-Holstein u Kiel-u, ukazuje da COVID-19 može dovesti do nove i iznenadne dijagnoze dijabetesa.

Naime, beta-stanice gušterače sadrže značajan broj takozvanih ACE2 receptora. Vjeruje se da su ti receptori mjesto na koje se novi koronavirusa SARS-CoV-2 veže za stanice te da infekcija koronavirusom, koja utječe na ACE2 receptore, može oštetiti i beta-stanice gušterače koje proizvode inzulin.

Smatra se da je ovaj proces sličan procesu koji se događa kod razvoja dijabetesa tip 1. Inače, osobe s dijabetesom tip 1 imaju malo ili nimalo inzulina. Klasični dijabetes tip 1 zahtjeva doživotno nadomješatnje inzulina, injekcijama inzulina ili inzulinskom pumpom.

Prema mišljenju stručnjaka, važno je da kliničari budu svjesni mogućnosti razvoja dijabetesa ovisnog o inzulinu otprilike četiri tjedna nakon infekcije usprkos negativnim (dijabetes tip 1) antitijelima.

Izvor:
Nature Metabolism