Predijabetes može povećati rizik od određenih vrsta karcinoma


Predijabetes može povećati rizik od određenih vrsta karcinoma

Analiza 16 studija u koje je bilo uključeno gotovo 900.000 ispitanika pokazala je da predijabetes može povećati rizik za razvoj karcinoma za 15 posto. Uočena je značajna povezanost predijabetesa i raka želuca, raka debelog crijeva, raka jetre, raka gušterače, raka dojke i raka endometrija.

Također, treba spomenuti da nije uočena veza između predijabetesa i sljedećih karcinoma: raka pluća, raka prostate, raka jajnika, raka bubrega i raka mokraćnog mjehura.

Predijabetes je stanje u kojem pojedinci  imaju razinu šećera u krvi ili razinu A1c višu nego što je normalno, no ne dovoljno visoku da bi se klasificirala kao dijabetes. Često se predijabetes naziva i graničnim dijabetesom. Inače većina ljudi s predijabetesom nema simptome bolesti. Poznato je da osobe s predijabetesom imaju povećan rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 i srčane bolesti.

S obzirom na visoku prevalenciju predijabetesa, te značajnu vezu između predijabetesa i određenih karcinoma, uspješno liječenje predijabetesa može imati veliki javnozdravstveni učinak.

Inače, neke prethodne studije pokazale su da lijek za dijabetes, metformin, može smanjiti rizik od raka za oko 30 posto. Nije poznato može li metformin smanjiti i rizik od raka kod osoba koje imaju predijabetes.

Izvor:
Diabetologia