Pretilost bi mogla smanjiti proizvodnju mlijeka kod dojilja


Pretilost bi mogla smanjiti proizvodnju mlijeka kod dojilja

Dok 8 od 10 majki kratko vrijeme doji svoju novorođenčad, taj broj naglo pada unatoč preporukama stručnjaka, djelomično zato što proizvodnja mlijeka opada. Stručnjaci koji su istraživali zašto se to događa otkrili su da kod žena koje su pretile upala može biti krivac.

Pretilost je povezana s kroničnom upalom i čimbenik je rizika za nedovoljnu proizvodnju mlijeka. Supresija LPL-a posredovana upalom mogla bi inhibirati primanje dugolančanih masnih kiselina (LCFA; >16 ugljika) u mlijeku.

Inače, dojenje ima nebrojene dobrobiti i za majku i za dijete, uključujući manji rizik od kroničnih bolesti za majku i manji rizik od infekcija za dijete.

Smatra se da ovo istraživanje pomaže boljem razumijevanju što se dešava kod majki s visokom tjelesnom težinom i upalom, što bi kasnije moglo dovesti do intervencija ili tretmana koji bi omogućili većem broju majki da doje.

Izvor:
Journal of Nutrition