Pušenje može povećati rizik od razvoja depresije i shizofrenije


Pušenje može povećati rizik od razvoja depresije i shizofrenije

Poznato je da pušenje povećava rizik od raka pluća i raka grla te mnogih drugih smrtonosnih stanja, no prema rezultatima nove studije, izgleda da ono povećava rizik i od razvoja depresije i shizofrenije.

Naime pokazalo se da u osoba koje imaju genetsku predispoziciju za depresiju i shizofreniju, pušenje povećava rizik od razvoja tih bolesti.

Smatra se da bi u ustanovama za psihijatrijsko liječenje trebalo zabraniti pušenje kako bi se spriječio negativan utjecaj na mentalno zdravlje pacijenata. Sumnja se da bi nikotin mogao utjecati na dijelove mozga koji su povezani s mentalnom bolešću.

Inače, ranija studija je pokazala da pušenje povećava rizik i od bipolarnog poremećaja.

Izvor:
Psychological Medicine