Svjetski dan zdravlja


Svjetski dan zdravlja

Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja posvećen je velikom problemu današnje medicine - otpornosti bakterija na antibiotike. Medicina već 70 godina raspolaže moćnim lijekovima kojima može kontrolirati mnoge infekcije od kojih se u predantibiotsko doba umiralo. Nažalost, zbog široke i često nepotrebne uporabe antibiotika bakterije su u velikoj mjeri razvile otpornost na antibiotike.

Rezistencija na antibiotike nije u svim zemljama jednako izražena i srazmjerna je količini potrošnje antibiotika. Zbog neinformiranosti građani često samoinicijativno konzumiraju antibiotike i time povećavaju nesvrsishodnu potrošnju antibiotika. Hrvatska se ubraja u zemlje s visokom potrošnjom antibiotika poput mnogih zemalja južne Europe i posljedičnim velikim problemima s mnogostruko otpornim bakterijama.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ističe da se u borbu protiv širenja otpornosti na antibiotike moraju uključiti svi: vlade i državne institucije, liječnici, farmaceuti, farmaceutska industrija te svi građani, potencijalni bolesnici.

Pri  Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi RH 2006. godine osnovano je interdisciplinarno tijelo - Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) koja ima zadatak koordiniranja svih aktivnosti na području suzbijanja rezistencije na antibiotike.

Vlada Republike Hrvatske je 2008. godine donijela Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike za razdoblje od 2009. do 2014. godine. Aktivnosti predviđene ovim programom uključuju edukaciju profesionalaca propisivača i distributera antibiotika, edukaciju građana, praćenje stopa otpornosti, praćenje potrošnje antibiotika te kontrolu širenja infekcija.

Od početka provođenja Nacionalnog programa izdane su prve ISKRA Hrvatske nacionalne smjernice za pristup dijagnostici i terapiji pojedinih infekcija što će doprinijeti racionalizaciji propisivanja antibiotika u Hrvatskoj. Od 2008. godine provodi se javna kampanja sa ciljem informiranja građana o štetnosti prekomjerne uporabe antibiotika.

Potrošnja antibiotika u Hrvatskoj u zadnje dvije godine pokazuje blagi trend pada, ali još uvijek nismo jedna zemalja u kojima je potrošnja antibiotika niska i koje posljedično imaju niske stope otpornosti na antibiotike.

Antibiotici su jedini lijekovi čije konzumiranje ima utjecaja ne samo na pojedinca koji ih uzima već i na širu zajednicu s obzirom da svakodnevno dijelimo i izmjenjujemo bakterije koje normalno žive u čovjeku. Dužnost je svih nas, i profesionalaca i građana da upotrebu antibiotika svedemo na razumnu razinu kada su oni zbilja potrebni. Kako pronalaženje novih antimikrobnih supstanci već dulje vrijeme ne donosi očekivane rezultate i kako se u skoroj budućnosti ne naziru novi antibiotici s potpuno novim mehanizmom djelovanja, zadnji je čas da ograničimo uporabu antibiotika i sačuvamo njihovu djelotvornost za nas i buduće naraštaje.

S tim ciljem poruka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Svjetski dan zdravlja je: "Bez akcije danas, nema lijeka za sutra".

Izvor:
MZSS RH