Uvršteni novi lijekovi na Osnovnu listu lijekova HZZO-a


Uvršteni novi lijekovi na Osnovnu listu lijekova HZZO-a

U redovnoj proceduri na Osnovnu listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) stavljena su tri nova lijeka - cerliponaza alfa, nadomjesna enzimska terapija; izavukonazol, za liječenje aspegiloze i mukormikoze te voretigen neparvovek, za liječenje gubitka vida zbog naslijeđene distrofije mrežnice.

Na Dopunsku listu lijekova stavljena su također tri nova lijeka: budesonid za liječenje eozinofilnog ezofagitisa; kombinacija izokonazol i diflukortolon u kremi za liječenje gljivičnih infekcija te azelatna kiselina u kremi za liječenje akni.

Izmijenjene su smjernice za primjenu nekih lijekova koji se već nalaze na listi lijekova: lijek mepolizumab moći će se primjenjivati i u bolesnika u dobi 6 i više godina, aflibercept i ranibizumab u svim registriranim terapijskim indikacijama, lijek oseltamivir za liječenje skupina s povećanim rizikom od komplikacija gripe i za profilaksu u slučaju izbijanja epidemije, a lijek ondansetron u obliku tableta za suzbijanje povraćanja zbog kemoterapije će se moći propisivati na recept HZZO-a.

Novosti na listi pomagala

Osiguranim osobama HZZO-a omogućeno je odobravanje novih biokompatibilnih otopina za kontinuiranu ambulatornu peritonejsku dijalizu i automatsku peritonejsku dijalizu.

Povećana je dostupnost i olakšano ostvarivanje prava na pomagalo "Pelene u spoju s gaćicama, male" za osobe težine manje od 40 kg, a starije od 18 godina, na način da iste može propisati na tiskanicu potvrde za pomagalo izravno izabrani doktor, bez potrebe dodatnog ovjeravanja od strane HZZO-a.

Na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a stavljena su nova pomagala: ortoza za korekciju krivih nogu prema Denis-Brownu i ortoza za korekciju kokošjih prsa.

Također su stavljena i dodatna istovrsna pomagala iz skupina: potrošni dijelovi za proteze za noge, ortoza za ruku i ortoza za nogu, jastuk za kolica, pomagala kod šećerne bolesti i silikonske obloge za rane.

Izvor:
HZZO