Zatajivanje srca i moždani udar u porastu kod muškaraca mlađih od 40 godina


Zatajivanje srca i moždani udar u porastu kod muškaraca mlađih od 40 godina

Zatajivanje srca i moždani udar neobične su dijagnoze kod mlađih ljudi. No, sada je novo švedsko istraživanje pokazalo da su u porastu kod muškaraca mlađih od 40 godina, Spomenuti porast povezuje se s pretilošću i lošom tjelesnom kondicijom.

U istraživanju su obrađeni podaci 1.258.432 muškarca prosječne životne dobi od 18,3 godine.

Također, uočeno je da je unatoč povećanju incidencije pretlosti, učestalost srčanih udara bila u padu.

Ovi rezultati ističu važnost usvajanja zdravih životnih navika do adolescentne dobi poput veće tjelesne aktivnosti i usvajanja zdravih prehrambenih navika, kako bi se smanjio rizik od zatajivanja srca i moždanog udara.

Izvor:
Journal of Internal Medicine